Hur påverkar sociala medier tonåringars mentala hälsa?

Hur påverkar sociala medier tonåringars mentala hälsa?

Tonåringar kan använda sociala medier för att hitta en plats för tillhörighet men deras mentala hälsa påverkas ofta negativt av kulturen där allt ska jämföras. Frågan är fortfarande om sociala medier ge ungdomar sämre mental hälsa eller inte. Forskningsstudierna som har genomförts är inte tillräckligt omfattande för att påvisa några klara samband. Några studier visar

Läs mer