Olika nyhetsmedier

Olika nyhetsmedier

Nyhetsmedia handlar om att massmedia på något sätt ska kunna nå ut med nyheter till allmänheten. Idag finns det många olika former av nyhetsmedium så som tidningar som trycker nyheter och dessutom har sina egna hemsidor, olika nyhetsreportage på tv, radio som pratar om senaste nytt olika sociala medier som uppdaterar om senaste nytt i

Läs mer