Medians påverkan på folket

Medians påverkan på folket

Media har en mycket stor inverkan på den enskilda individen. Den vinkling som presenteras kan för många bli en verklighet. Därför har media en viktig roll i att presentera nyheter på ett korrekt sätt som enbart är baserade på fakta. Dock ska man alltid ha med i tanken att tidningar kan vara lagd åt vissa

Läs mer