Falska nyheter

Falska nyheter

Falska nyheter eller Fake News som Trump ofta brukar Twittra om har blivit ett uttryck för vår tids propaganda som ofta förs på digitalt på nätet.

Var noga med var informationen kommer ifrån

I och med allt det fantastiska med internet och sociala medier som ger vanliga människor en arena att ventilera och uttrycka sig. Fenomenet är inget nytt utan har används i hundratals år men har idag blivit mycket enklare och mer tillgängligt för dom flesta tack vare internet och andra digitala kanaler. Olika plattformar på nätet har gjort att alla idag kan vara amatörjournalister. Det länkas till olika nyhetssidor men tänker man egentligen på vad man länkar och om informationen är trovärdig? Falska nyheter har gått så långt så att till och med amerikanska men också europeiska underrättelsetjänst börjar spåra var all dess falk information kommer ifrån. Precis som under andra världskriget så är propaganda ett starkt verktyg att påverka, ofta utan någon sanning som helst. På senare år har flera val runt om i världens varit en måltavla för människor som vill påverka valutgången, ett exempel är valet i USA 2016 där flera olika personer försökte att påverka valutgången genom olika sociala medier.I en av Sveriges största tidningar gjorde man ett reportage om en organiserad grupp som befinner sig i Makedonien som har i uppgift att sprida en viss typ av information mot betalning. Detta har naturligtvis blivit ett samhällsproblem då man ibland kan ha svårt att skilja vad som är sant och vad som inte är sant. En annan stor dagstidning i Sverige har ett återkommande tema där man just skriver om saker som människor delar men som oftast inte är sant. I vissa länder har man gått så långt att man till och med har inrättat statliga verk som ska granska falska nyheter.

Var noga med var informationen kommer ifrån

Temat är känsligt då det berör yttrandefriheten vilket kan stämma. Vem har rätt att avgöra om vad som är sant eller inte? Naturligtvis beror det på vad temat är eller andra faktorer. Falska nyheter kan vara livsavgöra i vissa sammanhang medans det kan verka en bagatell i andra. I en demokrati behöver människor kunna utrycka sig både i tal och skift men under dom lagar som råder i landet. Problemet med internet är att många använder sig av olika alias och kan då utrycka sig hur som helst vilket många förmodligen inte hade gjort om deras riktiga identitet användes. Hur man ska lösa problemet är svårt, många företag idag som exempelvis Facebook och Twitter har börjat radera konton som sprider falska nyheter, sådana nyheter som kan påverka andra människor negativt.

Men samtidigt kommer frågan om det verkligen då är ett öppet klimat? Det finns naturligtvis både dom som menar att man bör ändra lagar och straffa människor som sprider falska nyheter medans andra medar att det skulle få samhällen att likna mer en diktatur än demokrati. Och frågan är vart gränsen går, om man sprider en skämtbild, är det också falska nyheter eller hur ser kriterierna ut för vad som är falsk och vad som är något skämtsamt?  Oavsett vad som är falska nyheter ett tema som kommer ständigt var aktuellt och det är något som samhällen kommer behöva buktas med. Hur man kommer göra det återstår att se.