Granska nyheter med källkritiska ögon

Granska nyheter med källkritiska ögon

På internet går det att hitta massor av skatter, men faktum är hur mycket av all information som det egentligen går att lita på. Flödet av nyheter och information är enormt stort, därför är det extra viktigt att granska allt man möts av med kritiska ögon.

Förr när all information hamnade i tidningar och böcker, var det enklare att ha koll vilken källa det var till nyheterna. Numera när internet vimlar av olika format för information, så som ljud, text, videos, bilder eller datorprogram. Därför är det svårt att kunna värdera de olika källorna på internet, detta tack vare den stora mängd av nyheter och information som finns tillgänglig. Vilket innebär att det är extremt viktig att man är källkritisk och sålla bland all information som finns runt om och överallt.

Vilka typer av källor finns det?

Det finns tre olika typer av källor. Den första är primärkällan som också är mest trovärdig. Denna källa är vanligtvis knuten till de primära händelserna och det kan vara exempelvis att en individ som talar om något som är självupplevt.

Den andra källan är den så kallade sekundärkällan. Denna typ av källa är inte lika trovärdig länge, då informationen har förvanskats, återgetts, kritiserats och utvecklat som kommer från en primärkälla. Tas information från sekundärkällor kan man samla information från flera olika källor för att öka trovärdigheten. Då all information ha sammanställts och redovisats från diverse vinklar om fakta. Den sista källan kallas tredjepartskälla och återger vad sekundärkällorna har informerat om.

Förstå skillnaden mellan källorna

Förstå skillnaden mellan källorna

Det är viktigt att förstå vilka skillnader det är mellan primär- och sekundärkällorna. Just inom källkritik anses det att en primär- eller förstahandskälla vara mest tillförlitlig. Sekundärkällorna är inte alls lika trovärda då nyheten bygger på en hörsägen eller av källor som är primära. För att kunna avgöra skillnaden mellan källorna gäller det att ställa några viktiga frågor och dessa är:

Källan – Är den falsk eller sann?

Vem ligger bakom källan och vilka intresse har dem?

Vilket datum har källan?

Påstår källan något som skiljer sig från de övriga källorna och varför i så fall?

Varför har källan skapats?

När en källa ska granska är det veta de olika mediainnehållen – Är det en text som en journalist har skrivit, är det en text i en blogg eller är det en video som finns på Youtube. Var och en källa ska granskas utifrån sin egen kontext – äkthet, tidpunkt, tendenser och beroende (om den är fristående eller inte).

Vad är egentligen en källa?

En källa är helt enkelt stället eller platsen som man hämtar nyheterna eller informationen ifrån. Det är från de olika källorna som information hämtas om något. En källa för nyheter är exempelvis någon typ av material (bild, text) eller att någon berättar något. I källkritik delas källorna in i tre olika typer:

Skriftlig – Texter i varierande former.

Muntligt – Vittnesmål och intervjuer i olika medier så som tv, podd eller radio.

Materiellt – Fysiska saker som berätta om olika skeende som exempelvis runstenar.

Detta innebär att en källa kan vara allt från en intervju eller kassakvitto, till arkeologiska fynd eller uppslagsverk. På internet kan det finns texter eller bilder som länkar vidare till filmer eller liknande där det finns ögonvittnesskildringar.