Hur påverkar sociala medier tonåringars mentala hälsa?

Hur påverkar sociala medier tonåringars mentala hälsa?

Tonåringar kan använda sociala medier för att hitta en plats för tillhörighet men deras mentala hälsa påverkas ofta negativt av kulturen där allt ska jämföras. Frågan är fortfarande om sociala medier ge ungdomar sämre mental hälsa eller inte. Forskningsstudierna som har genomförts är inte tillräckligt omfattande för att påvisa några klara samband. Några studier visar tecken på att det kan vara en fördel för tonåringar att ingå i en liten online-grupp medan andra visar på att en sådan konstellation snarare bidrar till att öka symptomen på depression, ångest och ätstörningar. En annan faktor som gör det svårt att tolka sambanden är att sociala medier ständigt ändras och utvecklas. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med data för att påvisa de potentiella för- och nackdelarna av att leva på ”likes”.

Små studier och oroväckande resultat


En forskningsstudie från University of Pittsburgh visar till exempel på en korrelation mellan tid som spenderats på att skrolla igenom flödet på olika sociala medie-appar och ett negativt kroppsideal/kroppsuppfattning. De ungdomar som spenderar mycket tid på sociala medier hade 2,2 gånger högre risk för att drabbas av ätstörningar och en skev kroppsbild än de sina jämnåriga som spenderade mindre tid på sociala medier. De deltagare i studien som ägnade mest tid åt sociala medier hade 2,6 gånger högre risk att drabbas av de nämnda problemen. Resultat från en separat studie vid University of Pittsburgh School of Medicine visade att ju mer tid ungdomarna spenderade på sociala medier desto större var risken för att de hade sömnsvårigheter och uppvisade symptom på depression. En annan mindre studie av tonåringar mellan 13 och 18 år, som utfördes av UCLA Brain Mapping Centre, visade att en stor andel likes på bilder som lades upp, ökade aktiviteten i hjärnans belöningscenter. Dessutom påverkas tonåringar av bilder, oavsett innehåll, som får ett stort antal likes. Slutsatsen är att det känns bra att bli ”gillad” och att gruppmentalitet/grupptryck är en stor del av sociala medier. Gilla det andra gillar och du är en del av gruppen.

För- och nackdelar med att tonåringar använder sociala medier

För- och nackdelar med att tonåringar använder sociala medier

För- och nackdelar med att tonåringar använder sociala medier

Det finns några fördelar med sociala medier. Det är viktigt att komma ihåg att tonåringar är trådbundna till socialisering och att sociala medier gör socialiseringen enkel och omedelbar. Tonåringar som kämpar med sociala färdigheter, social fobi eller som av olika anledningar inte har tillgång till socialisering ansikte mot ansikte, gynnas ofta av att ha kontakt med jämnåriga via sociala medier. Tonåringar som lider av mental ohälsa kan ofta hitta stöd och vänskap genom sociala medier.
Till nackdelarna hör att samtidigt som tonåringar bygger upp sitt sociala nätverk online konfronteras de bland annat med nätmobbing, nättroll, ohälsosamma jämförelser, sömnsvårigheter och mindre interaktioner i verkliga livet. För mycket tid på sociala medier kan resultera i olika former av ångest och/eller depression. Här följer några exempel på hur användning av sociala medier kan leda till destruktivitet:

  1. Fokus på likes
  2. Nätmobbing
  3. Ständiga jämförelser på en rad olika områden
  4. Ha för många oäkta vänner
  5. Mindre interaktion med andra människor

Nyckeln till att lära tonåringar att balansera mellan interaktioner på sociala medier och i verkliga livet är att skapa ett förtroende och bygga upp en öppen dialog som visar att du som vuxen, finns där för att stötta, inte för att döma eller föreläsa.

För- och nackdelar med att tonåringar använder sociala medier