Media och dess olika former

Media och dess olika former

Hej och välkomna till vår sida där vi kommer ta en titt på media och några av dess olika former samt deras roll i samhället så häng med på en på en tur in i mediavärlden.

Vad är media?

Media är en term för olika typer av medier som berikar oss med kunskap och viktig information och det är kretsen som går genom samhället i form av visuella, tryckta och ljudmedier såsom tv, tidningar, magasin, nyhetsbrev, radio och internet med mera. Dessa medier spelar olika roller när det gäller att kommunicera med publiken i stort, liksom att förändra våra uppfattningar.  Mediesamhället påverkar våra liv dagligen och kallas ibland för informationssamhället och informationen som förmedlas av olika slag har som syfte att upplysa, väcka intresse, påverka öka våra kunskaper, skapa avsky, påverka, sälja något och så vidare. Reklambyråer utnyttjar en publiks natur och ger därför ut repetitiva meddelanden om ett varumärke eller en plats som kan göra våra liv bättre eller förbättra livsstilen genom att vis upp teknik som är iögonfallande, livsmedelsprodukter som är hälsosamma, läkemedel som är effektiva, kostnadssparande planer med försäkringsbolag, banklån och fondplaceringar, attraktiva semesterpaket och lägenheter, listan kan göras hur lång som helst. Vi bevittnar varje dag hur dessa olika typer av massmedia förändras och hjälper oss i våra dagliga dilemman och gör saker mer tillgängliga och mycket praktiska och idag är det mesta bara en armlängd eller ett musklick bort vilket gör att vi är beroende av dessa medier när vi lever våra liv.

4 olika typer av media

Om vi tar en titt på några av dom vanligaste med början på tidningar (tryckt media) så ser vi att dom olika typerna av utskriftsinnehåll varierar beroende på målgrupp eller marknad, innehållet i tidningar skiljer sig något åt beroende på vilken typ av tidning det är och dessa medier syftar till att visa annonser, nyheter eller underhållningsrelaterad information till publiken. Tidningar är ett världsomspännande medium som har funnits så långt tillbaka som till Julius Caesars tid, då i form av regeringens bulletiner och med den industriella revolutionen fick tidningen möjlighet att skrivas ut och användas som ett kommunikationsmedel och journalistiken kickstartade.

tryckt media

tryckt media

Dom första tidningarna började tryckas under 1600 talet och den första Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien är från 1605 och den idag äldsta tidningen som ännu existerar är faktiskt den svenska Ordinari Post Tijdender numera känd som Post och Inrikes-Tidningar som för första gången kom ut 1645 och som från starten fungerande som politisk proganda mestadels bestående av information från utlandet och materialet samlades in av lokala postmästare men dessa nyheter lästes bara av en liten del av befolkningen då tidningen var dyr och inte många kunde läsa på den tiden samt det var problem med att sprida upplagorna då trycktekniken ännu inte var fullt utvecklad och möjligheten att transportera tidningar var begränsande, idag fungerar denna tidning mer som en service på webben efter ett riksdagsbeslut 2007 där det annonseras kungörelser till allmänhetens kännedom. För svenska akademin som sen 1791 haft äganderättigheterna till denna tidning blev detta beslut en ekonomisk jackpott då dom årligen får miljontalskronor i ersättning från bolagsverket som har ansvaret för websidan.