Media och manipulation

Media och manipulation

Är allt som man läser i media sanning? Det behöver nödvändigtvis inte vara så. Media är som allt annat i dagens samhälle, det finns vissa saker som man gärna lyfter fram och andra som man undviker att lyfta.Dock stannar det inte där utan man ska också vara medveten om att en händelse kan lyftas fram på många olika sätt och vinklas tills att det blir en helt annan sanning. Ett vanligt exempel på detta kan vara en mamma som berättar i tidningen att hon inte får träffa sina barn som socialtjänsten har tagit ifrån henne. Denna historia förstärks sedan med andra berättelser där socialtjänsten inte har gjort ett så lyckat arbete.Det som inte står i texten är bakgrunden till varför en mamma inte får träffa sina barn. Kanske har hon slagit dom vid upprepade tillfällen eller så missbrukar hon droger och lyckas inte hålla sig ren och undan dessa ens då hon väl får träffa sina barn. Socialtjänsten är en myndighet som handlägger en mängd ärenden varje år. Då det är människor så kommer det ibland att ske misstag. Vad som inte står i texten är alla gånger de hjälper människor.Media väljer alltså ofta att vinkla den sanning som kommer att ge de högsta försäljningssiffrorna. Därför är det viktigt att inte alltid tro exakt på allt som står utan ha med sig att tidningen vill sälja exemplar. Samtidigt behöver man inte utgå ifrån att ingenting är sant då media ofta lyfter saker som är viktiga frågor. Ett exempel på att få ut det mesta från en nyhet kan vara att läsa olika medias vinkling av saken. På så sätt kan man få en så bred bild som möjligt.

Att vara källkritisk

var kritisk till det du läser

Vad innebär det då att vara källkritisk? Försök alltid att läsa mellan raderna och om det är något som verkligen intresserar så kan det vara väl värt att ta reda på mer fakta från flera olika ställen innan man väljer att tro på det som står.En debatt i Sverige handlar ofta om invandringen. Idag finns det media som enbart lyfter de positiva aspekterna samt media som enbart lyfter de negativa aspekterna. För att få reda på vad som egentligen gäller kan man behöva läsa båda sidor och ta reda på mer fakta från exempelvis en myndighet som Migrationsverket. Hur mycket bidrag en invandrare har rätt till är ett sådant ämne som gång på gång blossar upp i olika media. Enligt viss media lever invandrare på svältgränsen och i andra ger man de miljonbelopp. Vad är det då egentligen som stämmer? Ett bra sätt att starta är då myndigheter och själv ta reda på fakta då ingen av dessa media visar den riktiga sanningen.Dela inte heller information vidare om du inte vet att det är helt sant. Idag är det väldigt lätt att bara dela information vidare utan att själv fundera en extra gång. Ta därför tiden till att granska påståendet, på så sätt minskar man att osanning sprids vidare gång på gång.