Medias påverkan på oss människor del 2

Medias påverkan på oss människor del 2

Dags för ännu en del i vår serie om media och vi fortsätter där vi slutade i denna förra delen med en titt på hur media kan påverka alla oss människor med sina olika budskap, i vissa fall positivt men även i vissa fall negativt så häng med på fler tankar om media och dess påverkan.

Fel meddelande

Negativen i samhället framhävs med syftet att väcka människor om dem, till exempel så presenteras dom negativa effekterna av missbruk genom reklam. Tidningar, TV och internet används för att förmedla budskap men tyvärr är meddelandet misslyckat ibland då uppvaknandet inte når alla eller så når det människorna på fel sätt så det finns en grupp som påverkas positivt av media medan det finns en annan grupp som tar till sig fel budskap av det och media påverkar dom negativt. Det som från början visas med en avsikt att sprida ett budskap slutar som ett regn av det dåliga och fula. Det dåliga är överflödigt och det goda går obemärkt förbi och avbildningen av dom dåliga har en negativ inverkan, kanske främst på barn som inte är lika mogna att tolka det som visas. Det är inte bara medier som ska klandras i det här fallet då även lärare och kanske framförallt föräldrar spelar en stor roll för att välja vad dom unga ska se och vad dom inte borde göra.

Negativitet

Negativitet

Negativitet

I viss utsträckning är medier ansvariga för att generera negativa känslor bland dom tar det av dess innehåll. En tidig exponering för djärva eller våldsamma filmer, böcker som publicerar vuxeninnehåll och nyheter som visar grymma sociala metoder har en djup inverkan på barns sinnen och om barn bombarderas med kampsekvenser, stuntmansscener, sex och våld, självmord och mord genom böcker och filmer lämnar det vissa spår hos barnen i sinnet. Men det gäller inte bara barn utan även vuxna då det obehagliga kan även påverka sinnet hos vuxna. Vuxna människor kan eller ska ha en bättre mognad för att kunna skilja på det som är gott eller ont men upprepning av många dåliga budskap kan påverka alla åtminstone på en undermedveten nivå. Har du inte haft erfarenheter av en dålig dröm efter att ha tittat på en våldsfilm? Eller kanske föreställt dig att något hemskt händer efter att du har tittat på en skräckfilm? Eller en plötslig rädsla som griper tag i ditt sinne efter att du har läst om ett mord i din stad? Verkligheten ska avbildas men kanske inte så vulgärt att det kommer få en varaktig inverkan på människors sinnen.

Jag växte upp på 1980 talet och tänkte inte alla på hur media påverkade mig men när jag kom upp i tonåren så insåg jag att bilden av hur man tror att man ska se ut och vara var väldigt speglad av medias bild från TV, tidningar för tonåringar som publicerade artiklar vad man ska göra för att få killen eller tjejen att tycka om en och i princip så skulle man kunna tro att om man inte såg ut på ett visst sätt eller agerade på ett visst sätt så var man körd i livet. Jag arbetade senare unga år som fritidsledare och såg otroligt många barn, både tjejer och killar som mådde dåligt på grund av sitt utseende eller på omgivningens förväntningar av hur man ska vara. Jag jobbar inte längre som fritidsledare eftersom jag valde att prova andra vägar med flytt utomlands för att vidga mina vyer men med intåget av dom sociala medierna i människors liv så tror jag att det idag är ännu tuffare att växa upp vilket kanske bevisas av hur många barn och tonåringar som kontaktar till exempel BRIS för att få hjälp med sina tankar och problem.