Propaganda i media

Propaganda i media

Det blir allt svårare att känna sig trygg i vad som stämmer eller inte när man läser dagens nyheter eller bläddrar igenom informationsflödet på sociala medier. Att massmedia har en intensiv påverkan på befolkningens handlingar, åsikter och värderingar är sedan länge känt och är resultatet av en metod som använts flitigt i just detta syfte.

Denna metod kallas för propaganda, vilket är synonymt med desinformation, manipulation och indoktrinering. Propaganda är med andra ord att systematiskt använda sig av ett visst språk, symboler, bilder eller annan rekvisita för att kunna påverka ett resultat hos en grupp individer.

Bilder används inom propaganda då det är den bästa bäraren av ett budskap. Bilder har en direkt inverkan på människans känslor och kan skapa en mindre kritisk individ till den information som förmedlas. Symboler påverkar människan undermedvetet, genom dessa kan man förmedla budskap som inte syns varken skriftligt eller bildligt. Med ett visst språk och ordval kan man även genom skrift påverka den som mottar informationen, detta genom att bland annat använda så kallade bländande ord. Ord som är bländande är känsloladdade ord som skapar medkänsla och empati, vilket också ger ett resultat av en mindre kritisk individ.

Propaganda i media beror allt som oftast på politiska orsaker och kan handla om allt från religion, vaccinering, politiska befattningar och krig. Men också mer vardagliga saker som vad befolkningen väljer att titta på för serier, vad dem äter för mat, vilken mobil som är mest populär eller vilka kläder som är trendiga.

Syftet med att använda propaganda i media är helt enkelt att försöka påverka människor till att ta vissa beslut, att kunna kontrollera resultatet av vissa situationer. Propagandans främsta syfte är att sända ett budskap med en bakomliggande agenda, men denna agenda kan vara positiv likväl som negativ. Positiv propaganda kan till exempel vara att försöka skapa en förändring när det kommer till klimathotet. Att uppmuntra människor till att äta mindre mjölkprodukter, åka kollektivt eller minska på matsvinnet. Negativ propaganda kan vara när man anspelar på människors osäkerheter för att få dem att köpa en produkt de egentligen inte behöver, eller att ändra på deras politiska åsikter på falska grunder.

Men den enda som egentligen kan avgöra vad som är positiv eller negativ propaganda, är den individ som mottar informationen. I regel är propaganda positiv under förutsättningen att personen i fråga samtycker till det budskap som förmedlas, och tvärtom.

Olika former av propaganda

till och med din mobila enhet kan vara ett verktyg för att sprida propaganda

Det är lätt att tro att propaganda enbart förekommer på nyheterna eller i kvällstidningen, men propaganda kan förekomma på olika sätt och vis i vardagen. På sociala medier växer det sig allt större, utvecklingen av digitaliseringen gör så att man påverkas ständigt av den information som når fram. Det är inte bara genom skärmen som man riskerar att bli påverkad på ett eller annat sätt. Även när mobilerna läggs i fickan, TV:n stängs av och tidningen är färdigläst, så omges man av annonsering och reklam i form av affischer, flygblad och reklamskyltar på gator och torg. Även om det eventuellt inte anses vara en särskild allvarlig form av manipulation så kvarstår ändå faktum, att det fortfarande pågår någon form av manipulation kring valen och handlingarna hos befolkningen.