Tidningens historia

Tidningens historia

Det finns många olika slags publikationer som är tidningar, men dagstidningar är uppdelade i morgontidning och kvällstidning. En tidning måste ges ut minst tre gånger på en vecka för att räknas som en dagstidning. Innan dagstidningen såg ut som den gör nu, fanns den i andra format. Redan på romartiden fanns det handskrivna nyhetsbrev som berättade om det vardagliga livet och stora händelser i samhället. Det var då slavar som kopierade meddelanden, och dessa såldes senare och då oftast till den romerska överklassen. Liknande brev fanns under medeltiden och skickades ut från bland annat köpstaden Venedig. När boktryckarkonsten utvecklades innebar det att man kunde massproducera texter och därigenom fick spridningen av tidningar väldigt mycket bättre förutsättningar och under början av 1600-talet kom de som vi kan kalla de första dagstidningarna ut i London och Paris.

Sveriges första dagstidning

Ordinari Post Tijdender var namnet på Sveriges första dagstidningen och den startades 1645, av Axel Oxenstierna som då var rikskansler. Inledningsvis vidarebefordrade tidningen brev från postmästare runt om i landet om aktuella händelser, men den innehöll även information från korrespondenter i utlandet. Vid den här tiden var det den enda tidningen, och så skulle det vara under ungefär 100 år. Tidningen blev ett lätt medel för makten att förmedla propaganda till folket. Dock var läskunnigheten inte så utbredd vid den här tiden i Sverige, och tidningen var främst riktad till en liten grupp av överklassen.

gamla tidningar

Nästa stora händelse var tryckfrihetsförordningen som gick igenom 1766. Denna grundlag var den första av sitt slag i hela världen och var därigenom före sin tid och har kallats banbrytande. Man fick fortfarande inte kritisera kungahuset eller kyrkan, men allt som publicerades behövdes inte längre granskas, man slapp alltså censur. Det var delvis på grund av detta som tidningsbranschen kom att blomstra i Sverige, och man kunde köpa tidningar på alla postkontor runt omkring i landet. Den typ av dagstidning som ser ut som den vi har nu uppkom under 1800-talet. Innan så hade tidningarna varit uppdelade i nyhetstidningar och opinions tidningar, men nu startades bland annat Aftonbladet, Dagens Nyheter, och Svenska Dagbladet. Aftonbladet var den första moderna tidningen och skrev om politik och kultur både inom och utanför Sverige. Tidningen blev inom bara två år Sveriges största. Dessa tidningar spelade stor roll i demokratiseringsprocessen i Sverige, då de tog upp och debatterade politiska frågor. Vissa tidningar blev under 1800 och 1900-talet partipolitiska, medan andra valde att vara politiskt oberoende. I och med industrialiseringen blev det betydligt lättare att transportera och distribuera tidningarna i städer och få ut dem till folket på landet, då järnvägar anlades och vägarna förbättrades. Nu kunde nyheter spridas snabbt både till läsare och till journalister.

1903 startades The Daily Mirror i England, och detta var en ny slags tidning, en tabloidtidning som det heter. Denna tidning var fylld av skvaller, nöje, kortare artiklar om sport, och vad fylld av många bilder. Svenska tidningar som Aftonbladet blev snabbt väldigt påverkade av The Daily Mirror, och 1944 grundades Expressen som också hade många likheter. Idag är Sveriges största dagstidning gratistidningen Metro, efter det kommer Aftonbladet, Expressen och Kvällsposten.