Utveckling genom åren del 1

Utveckling genom åren del 1

Informationen som distribueras till personer i stor skala genom användning av tv, radio, filmer, tidningar, internet, tidskrifter och böcker kallas massmedia. Kan ni någonsin föreställa er livet utan mobiltelefoner, tv-apparater eller internet? Troligtvis inte. Det är ett faktum att världen skulle ha varit en mycket större plats om vi inte hade prylar som förbättrade vår anslutning, vi kan kommunicera med lätthet, få kunskap med ett knapptryck och veta om världshändelser när dom händer. Låt oss ta en titt på hur massmedia har utvecklats genom åren.

Historia

Massmedia utvecklades någon gång under dom antika perioderna då kungarna gav uppdrag åt sina författare och poeter för att skriva böcker och skapa drama och kraften i massmedia är känd för världen då den har hjälpt till att kasta bort mäktiga dynastier och skapat nya imperier. Massmedia har hjälpt till att skapa social medvetenhet och har också gett människor ett enkelt sätt att leva livet. Utskriftsmedia spelade en viktig roll i många av dom historiska händelserna som till exempel renässansen, det amerikanska oberoende kriget, den franska revolutionen och många fler. Massmedia började att utvecklas så tidigt som 3300 före Kristus när egypterna utvecklade hieroglyferna, detta skrivnings system var baserat på symboler och senare omkring 1500 före Kristus utarbetade semiterna alfabeten med konsonanter och det var omkring 800 före Kristus som vokalerna infördes i grekernas alfabet.

Boken

Boken

Boken

Många böcker skrevs under antiken men det anses att den äldsta tryckta boken var Diamond Sutra som skrev i Kina år 868 men med den långsamma spridningen av läskunnighet i landet och den höga kostanden av papper misslyckades tryckningen som krävs för att nå ut till en stor del av befolkningen. Emellertid utvecklades trycktekniken snabbt i Europa på 1400 talet når Johannes Gutenberg uppfann tryckpressen av rörlig typ som sägs vara baserad på skruvbaser. En av dom första böckerna som trycktes då 1453 var en bibel på 42 sidor av just Gutenberg som kallades mycket enkel Gutenbergs bibel, det finns endast omkring 60 av dessa böcker kvar och den har ett stort värde bland samlare. Från en enda stad i Tyskland spreds tryckpressen över hela Europa som en vild eld och i Sverige trycktes den första boken 1483, Dyalogus creaturarum moralizatus – Skapelsens sedelärande samtal.

Boken trycktes i gråbrödernas kloster på Riddarholmen, Stockholm av en tysk boktryckare vid namn Johann Snell som var snäll nog att resa runt bland länderna i östersjöområdet för att visa och lära oss hur denna nya teknik fungerade. Redan omkring år 1500 trycktes det omkring 2 miljoner böcker i Europa och under dom närmaste hundra åren trycktes det två hundra miljoner böcker vilket är en ganska otrolig utveckling sen tryckpressen kom i användning.

Innan tryckpressen tillverkades varje bok för hand så det var ett rent hantverk och det kunde ta ända upp till 3 år innan en bok var färdig så vi kan lugnt säga att tryckpressen av Gutenberg tillhör en av dom uppfinningar i värden som förbättrat våra liv samt förmågan att snabbare kunna dela ut information och nyheter snabbare till oss människor.