Utveckling genom åren del 2

Utveckling genom åren del 2

Hej och välkomna till fortsättningen av vår serie om media och dess olika former där vi i denna del fortsätter att ta oss en titt på utvecklingen genom åren av media i allmänhet och dess olika kanaler som utvecklats något enormt sen boken och tryckpressen som vi skrev om i den föregående delen.

Uppkomsten av tidningar.

Tidningen utvecklades någon gång runt 1600 talet men det tog drygt ett sekel innan denna form av massmedia direkt började påverka oss människor. Den första tryckta tidningen var The Relationship som kom ut omkring 1605 och i mitten på 1600 talet var det många nya tidningar som såg sin första edition tryckas, bland annat den svenska Post och inrikes tidningen som kom ut 1645 och anses vara den äldsta tidningen som än idag utges om än bara på internet numera. La Gazetta, Italien kom ut 1664 och är den idag äldsta tidningen som fortfarande kommer ut i tryckt form. I Amerika trycktes den första koloniala tidningen i Boston 1704 medan det i övriga världsdelar dröjde ända till slutet av 1700 och början av 1800 talet innan det fanns tidningar tillgängliga för alla.

tidningen är mycket gammalt medieverktyg

tidningen är mycket gammalt medieverktyg

I Sverige blev det under 1700 talet en stor spridning av nya tidningar och debatten blev stor om pressens yttrandefrihet som bland annat ledde fram till en tryckfrihetsförordning 1766 som på den tiden var den första över hela världen inom detta område och bland annat innebar denna lag att det nu blev möjligt att sprida och trycka tidningar utan censur samt även att vi som medborgare skulle få ha rätt att ta del av offentliga handlingar, den så kallade offentlighetsprincipen. Under 1800 talet utvecklades industrin och även tidningarna fick en stor skjuts framåt av detta då det blev lättare att både trycka och sprida dom med bland annat hjälp av järnvägarna. Omkring början av 1900 talet blev många tidningar mer politiska och började företräda olika partier och deras intressen och det kan vara bra att veta vilka som är bundna till ett parti eller om dom är opolitiskt bundna då mycket av nyheterna kan vara vinklade utifrån tidningens intresse.

I slutet av 1900 talet kunde tryckmedia återfinnas i form av böcker, broschyrer, magasin och nyhetstidningar och tidningarna gav all nödvändig information om världen för folket även på avlägsna platser vilket självklart gäller även i dag då tidningar är en viktig global informationskälla. Vi har numera även fått se gratistidningar och numera är faktiskt gratistidningen Metro Sveriges största dagstidning ganska överlägset med över 1 miljon läsare vilket kanske inte är så konstigt då den är gratis för oss läsare och av dom övriga är det ganska jämnt mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet med sina cirka 600 000 läsare, Expressen tillhör även dom en av dom tidningar som lockar flest läsare med omkring 550 000 läsare. Intressant här kan vara det att DN som är en morgontidning förlitar sig mer på prenumeranter medan dom andra två stora dagstidningarna helt förlitar sig på att sälja sina dagliga lösnummer men många av dom stora dagstidningarna finns numera även på internet och kan sprida sina nyheter via fler kanaler än någonsin tidigare vilket i slutändan även har gjort det ännu lättare att ta del av tidningarnas nyheter för den som vill.