Utveckling genom åren del 3

Utveckling genom åren del 3

Vi fortsätter med ännu en del om utveckling av media och dess olika former genom årens lopp och en sak som slår mig när jag skriver detta nu är att vi blir överösta med olika nyheter och information av alla dess medier i en sällan skådad form i mänsklighetens historia.

Telegrafen och Telefonen

Den första telegraflinjen sattes upp år 1844 av Samuel Morse och år 1858 fanns den första transatlantiska kabeln vilket gjorde det lättare för människor att kommunicera. Telefonen uppfanns av Alexander Graham Bell år 1876 vilket medförde en större revolution inom kommunikationsområdet då vi människor kunde sitta hemma och prata med vänner och släktingar över hela världen.

Radio och TV

Under tiden år 1885 uppfann George Eastman den fotografiska filmen och filmen som utvecklades av Eastman hjälpte Gilbert Grosvenor att introducera fotografier i National Geographic år 1889 och denna tidning var en av dom första att använda sig av färgbilder. Tack vare dessa två uppfinningar började tryckmedia att förlora sin popularitet under det tjugonde århundrandet. Under 1894 uppfanns radion av Guglielmo Marconi, radion arbetade på principen för över föring av elektromagnetiska vågor och när överföringen av radioprogrammen började blev den en framträdande källa till underhållning för allmänheten.

gammaldags radio

gammaldags radio

Teven uppfanns av John Baird år 1925 och den första överföringen gjordes 1927 och Walt Disney producerade världens första fullfärgsfilm 1932. I Sverige var intresset lågt bland dom styrande för denna nya teknik men 1950 inleddes försökssändningar och det dröjde ända till 1956 innan vi fick se dom första sändningarna med Sigge slår på stora trumman och när vi hade fotbolls-VM på hemmaplan 1958 var Teven redan en ganska vanlig apparat i dom svenska hemmen. Massmedia i denna form var tekniskt beroende och utvecklades i takt med utvecklingen inom områdena elektricitet, halvledare och katodstrålerör.

Internet och Smartphones

Under andra halvan av 1900 talet utvecklades internet och med konceptet blev världen globalt ansluten, E-posttekniken utvecklades under 1970 talet men det var när Tim Berners-Lee kom med iden om World Wide Web omkring 1990 som utvecklingen tog rejäl fart. Tekniken med direkt meddelanden introducerade år 2001. Sedan introduktionen har internet tillhandhållit information och anslutning och idag finns det mer än två miljarder människor som använder internet och världen finns nu till hands och med ett knapptryck kan vi söka efter allt vi vill ha.

2000 kom den första smartphonen med pekskärm av Ericsson och införandet av Smartphones medfört en stor förändring i människors liv. Människor behöver inte vänta i timmar för att utnyttja värdefull information och portalibiliteten för denna enhet är en extra fördel. Smartphones har särskilda funktioner som pekskärm, GPS, webbläsare, Wi-Fi anslutning och många fler applikationer som har ökat komfort och bekvämlighet.

Massmedia är en superkraft som kopplat samman världen på flera olika sätt och vi tänker på media som tidningar, tv och internet men det har varit närvarande i någon form i hundratals år redan och vem vet vilka former av kommunikation vi kommer att ha om hundra år från nu? Kommer mobiltelefoner att kunna arbeta med tanken? Civilisationen kommer fortsätta att utvecklas och dess sätt att dela intelligenta tankar kommer att fortsätta att utvecklas över tiden.